Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009Σταύρος Τραγάρας: Διάφοροι πίνακες 3


Σταύρος Τραγάρας: "Ο εφιάλτης"


Σταύρος Τραγάρας: Διάφοροι πίνακες 2


Σταύρος Τραγάρας: Διάφοροι πίνακες 1


Σταύρος Τραγάρας: "Άνθρωποι και κύκλωπες"