Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009



Σταύρος Τραγάρας: "Αλέξανδρος" (Πηλός)


Σταύρος Τραγάρας: "Κεφάλι άνδρα"


Σταύρος Τραγάρας: "Ικεσία" (Πηλός και μπρούντζος)


Σταύρος Τραγάρας: "Κεφάλι αλόγου" (Γύψος)


Σταύρος Τραγάρας: "Κεφάλι αλόγου" (Γύψος)